Informacje dla osób niepełnosprawnych - KWP w Krakowie

Siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie znajduje się w budynku przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie, z którego usunięto podstawowe bariery architektoniczne i organizacyjne dla osób niepełnosprawnych i przystosowano do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez dobudowanie podjazdu dla wózków inwalidzkich, oraz systemu wind wewnątrz budynku,
 • wejście główne znajduje się na wysokim parterze do którego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę.

W pierwszej kolejności należy udać się do biura przepustek, znajdującego się po prawej stronie przed szlabanem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Tam uzyskacie Państwo przepustkę uprawniającą do wejścia na teren komendy. Z przepustką należy udać się do wejścia głównego, gdzie za rogiem budynku po lewej stronie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz drzwi automatyczne, dwuskyrzdłowe - otwierane na fotokomórkę. Po wejściu na teren komendy należy udać się na recepcję, gdzie pracownik udzieli pomocy w rozeznaniu sprawy, z którą Państwo przybyliście. Następnie, zostanie poproszona osoba, realizująca dany zakres spraw, która pomoże w jej realizacji.

W budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie znajduje się winda dostosowana dla osób poruszających się na wózkach.

Do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie można dostać się również (poprzez wcześniejszy kontakt telefoniczny 12 61 54 444) na parking wewnętrzny, który jest dostosowany do potrzeb osób z niepłnosprawnością, bez konieczności wyrabiania przepustki w biurze przepustek. Przed komendą Policji znajdują się oznakowane miejsca postojowe dla osoby z niepełnosprawnością.

Osoba nieuprawniona nie może samodzielnie poruszać się po budynku komendy!

W budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie brak jest węzła sanitarnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku!

 

Numer telefonu 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE:

Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

 1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
 2. Napisać na początku SMS’a:

  • jestem osobą niesłyszącą,
  • podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
  • napisać: co się stało (krótka informacja),
  • podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)
  • wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna
  • podać swoje imię i nazwisko

 3. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
 4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej zobowiązanie do udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczonymi trwale lub okresowo trudnością w komunikowaniu się.

Osoby niesłyszące oraz osoby, które mają trudność w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika w celu załatwienia sprawy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody  komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie (z wyłączeniem sytuacji nagłych), kontaktując się poprzez jeden z niżej wymienionych środków wspierających komunikowanie się:

 • telefonicznie przy pomocy osoby przybranej (tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana - przez człowieka doświadczonego trwałą lub okresową trudnością w komunikowaniu się - do pomocy przy załatwieniu spraw między innymi
  w jednostkach Policji) pod numerem: 12  61 54 444,
 • faksem na numer: 12 61 54 012 (za pośrednictwem załączonego wniosku), 
 • na adres e-mail: poczta@malopolska.policja.gov.pl (za pośrednictwem załączonego wniosku).

Powyższa usługa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatna dla osoby uprawnionej.