Kierownictwo

 • ant
  Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
  Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2012 roku, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie socjologii. Ukończył także studia podyplomowe o kierunku...
  więcej
 • ant
  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
  Absolwent pedagogiki ze specjalnością wychowanie obronne Uniwersytetu Pedagogicznego. Przebieg służby: 1991 - służba w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie 2006 - dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie 15 lutego 2012 - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie Posiadane...
  więcej
 • ant
  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
  Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończył również Studium Oficerskie w WSPol w Szczytnie. W Policji pełni służbę od 1992 roku, zdobywając doświadczenie najpierw jako policjant pionu operacyjno-dochodzeniowego komisariatu Policji, poprzez funkcje kierownicze...
  więcej
 • ant
  p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
  Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Tarnowie. Następnie, w Komendzie Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej zdobywał kolejno doświadczenie w zespole dyżurnych, plutonie patrolowo-interwencyjnym, referacie ds...
  więcej

Komendanci wojewódzcy Policji w Krakowie po 1990 roku