Konferencja „Czy przemoc ma płeć? O potrzebie uwzględniania kwestii płci w realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Konferencja „Czy przemoc ma płeć? O potrzebie uwzględniania kwestii płci w realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie już po raz piętnasty organizują wojewódzką konferencję poświęconą problematyce przemocy w rodzinie.

Tegoroczna konferencja pt. „Czy przemoc ma płeć ? O potrzebie uwzględniania kwestii płci w realizacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, odbędzie się w dniu 9 października 2017 roku od godz. 09.00 do 15.00 w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, ul. Wita Stwosza 12 i wpisuje się w obchodzony 2 października „Międzynarodowy Dzień bez Przemocy”.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na różnice w doświadczaniu i stosowaniu przemocy w rodzinie przez kobiety i mężczyzn. Podczas spotkania będzie można przyjrzeć się skali zjawiska przemocy w rodzinie i zobaczyć jak wygląda problem przemocy w statystyce publicznej oraz jak jest postrzegany przez społeczeństwo. Ponadto konferencja będzie okazją do spojrzenia na płeć jako czynnika różnicującego doświadczanie przemocy. Istotnym punktem spotkania, stanowiącym rozwiniecie poruszanych zagadnień oraz pozwalającym na wymianę doświadczeń w omawianych obszarach będzie panel dyskusyjny, w trakcie którego będzie można zastanowić się nad tym czy i dlaczego perspektywa płci jest istotna w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Powyższa inicjatywa jest elementem systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który z powodzeniem budowany jest w województwie małopolskim od kilkunastu lat. Jak pokazują doświadczenia system ten jest coraz skuteczniejszy, a dzieje się tak dlatego, że m.in. dzięki takim spotkaniom, jak przedmiotowa konferencja  przedstawiciele różnych służb dyskutują o problemie przemocy, mają coraz większą wiedzę w tym zakresie, współpracują coraz lepiej ze sobą, co w końcowym rezultacie przekłada się na konkretne działania na rzecz osób uwikłanych w przemoc. Dowodem na to są dobre praktyki, realizowane w naszym województwie. Współorganizatorzy konferencji chcą je pokazywać, promować i nagradzać zaangażowanie przedstawicieli służb oraz modelową współpracę na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Dlatego już po raz VIII Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wyróżni najlepsze działania, realizowane na terenie naszego województwa, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.