W Wadowicach odbyła się międzynarodowa konferencja o przemocy w rodzinie

W Wadowicach odbyła się międzynarodowa konferencja o przemocy w rodzinie

9 października, w Wadowicach w hotelu Badura, rozpoczęła się międzynarodowa konferencja pod nazwą „Przemoc w rodzinie. Centrum sprawiedliwości w sprawach rodzinnych”. Spotkanie miało charakter otwartej konferencji, gdzie tematem była wymiana doświadczeń oraz prezentacja rozwiązań stosowanych w Belgii.
Drugi dzień konferencji (10 października) został zorganizowany w Komendzie Powiatowej Policji w Wadowicach, gdzie uczestnikami byli goście z Belgii, Wiceburmistrz Wadowic, przedstawicielki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu oraz funkcjonariusze Komendy. Konferencja rozpoczęła się od uroczystego przywitania wszystkich zgromadzonych przez Komendanta Powiatowego Policji insp. Włodzimierza Warzechy. Następnie asystent Zespołu ds. Nieletnich i Patologii asp. sztab. Zbigniew Przybek przedstawił procedury, według których wadowicka Policja postępuje w celach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedstawił podstawowe regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, omówił czynności Policji w ramach procedury „Niebieskiej Karty” oraz szereg innych wątków związanych z tematem konferencji. W trakcie trwania spotkania zgromadzeni wymienili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.
Kolejnym etapem konferencji było spotkanie w Urzędzie Miejskim w Wadowicach, gdzie trwały rozmowy na temat funkcjonowania polskiego systemu prewencyjnego.

Konferencja została zorganizowana przez Burmistrza Wadowic, Burmistrza Andrychowa oraz Panią Wójt Wieprza we współpracy z belgijskimi partnerami z regionu Gent.