Rewitalizacja Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce

Rewitalizacja Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce

We wrześniu br. roku rozpoczęły się prace remontowo-budowlane na parkingu przed  Komendą Powiatową Policji w Wieliczce.  Miejsce to od lat nie było remontowane a dokonywane naprawy były prowadzone doraźnie. Dzięki inwestycji zmodernizowany parking zyska więcej miejsc postojowych oraz nową nawierzchnie. Przed budynkiem komendy stary asfalt zastąpi kostka brukowa. Wymieniona zostanie również brama wjazdowa na teren jednostki. W ramach inwestycji nowy wygląd zyska, także stanowisko kierowania tzw. „dyżurka”. Inwestycja ta niewątpliwie poprawi warunki służby naszych funkcjonariuszy, ale także wpłynie pozytywnie na warunki obsługi wszystkich interesantów. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 82 tys. zł, które zostały przekazane przez Powiat Wielicki. Pieniądze zasiliły Fundusz Wsparcia Policji. Zaplanowane prace mają zakończyć się w pierwszej połowie listopada.