Uroczyste wręczenie nagród z okazji Święta Służby Cywilnej i Święta Niepodległości

Uroczyste wręczenie nagród z okazji Święta Służby Cywilnej i Święta Niepodległości

Zbliżające się święto odzyskania przez Polskę niepodległości oraz Dzień Służby Cywilnej stały się okazją do uroczystego spotkania w małopolskim garnizonie Policji. W spotkaniu kierownictwa małopolskiej Policji z policjantami i pracownikami cywilnymi Policji uczestniczył Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz zaproszeni goście – przedstawiciele instytucji i służb.
Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta podziękował pracownikom cywilnym za wzorowe wykonywanie powierzonych im obowiązków oraz zaangażowanie w budowanie sprawnej administracji państwowej. W swoim wystąpieniu szef małopolskiej Policji podkreślał wagę pracy urzędników. Komendant Wojewódzki Policji życzył pracownikom, aby ich przynależność do służby cywilnej była dla nich powodem do dumy i źródłem zawodowej satysfakcji. Następnie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta uhonorował nagrodami pieniężnymi 50 pracowników cywilnych małopolskiego garnizonu Policji.
Podziękowania i gratulacje pracownikom Policji złożył również Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Ponadto Komendant Wojewódzki Policji wspólnie z Przewodniczącą NSZZPP Małgorzatą Lewicką wręczyli pracownikom cywilnym Odznaki Honorowe NSZZPP.
Na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 16 wybranych policjantów małopolskiego garnizonu Policji odznaczonych zostało złotymi, srebrnymi oraz brązowymi Medalami „Za Długoletnią Służbę”. Funkcjonariusze medale odebrali z rąk Wojewody Małopolskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji. Ponadto „Za zasługi dla Policji” uhonorowani zostali: Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Paweł Machnicki oraz Naczelnik Grupy Krynickiej GOPR Michał Słaboń.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w służbie i pracy.