Szkolenie kadry dowódczej oraz policjantów i pracowników Policji Oddziału Prewencji Policji w Krakowie

Szkolenie kadry dowódczej oraz policjantów i pracowników Policji Oddziału Prewencji Policji w Krakowie

W dniach 28-29 listopada 2017r. w miejscowości Dobczyce odbyło się szkolenie kadry dowódczej oraz policjantów i pracowników Policji Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Zakres tematyczny szkolenia obejmował m.in. problematykę odpowiedzialności karnej policjantów, organizację i zabezpieczenie imprez masowych na terenie miasta Krakowa, postępowania skargowe, środki pirotechniczne jako niebezpieczne narzędzie używane przez pseudokibiców. Omówiono również współpracę jednostek Państwowej Straży Pożarnej z jednostkami Policji przy prowadzeniu akcji ratowniczo – gaśniczych będących następstwem nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń oraz tematykę ochrony przeciwpożarowej budynków o charakterze specjalnym, siedziby jednostek Policji oraz terenów przyległych.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Dowództwo Oddziału Prewencji w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. W spotkaniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak. Zaproszonymi gośćmi byli między innymi przedstawiciele Dyrektora Głównego Sztabu Policji KSP/KGP, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, dowódcy OPP z Katowic, Kielc, Rzeszowa oraz kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Prelegentami podczas szkolenia byli funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście, funkcjonariusze i pracownicy Policji KWP w Krakowie, oraz policjanci OPP w Krakowie.