Spotkanie szkoleniowe pod hasłem „Razem przeciwko narkotykom i dopalaczom. Współdziałanie Policji i Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA dla zdrowia publicznego w resorcie SWiA”

Spotkanie szkoleniowe pod hasłem „Razem przeciwko narkotykom i dopalaczom. Współdziałanie Policji i Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA dla zdrowia publicznego w resorcie SWiA”

29 listopada 2017 roku w sali dydaktycznej budynku nr 9 należącym do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, odbyło się szkolenie „Razem przeciwko narkotykom i dopalaczom. Współdziałanie Policji i Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA dla zdrowia publicznego w resorcie SWiA” skierowane do osób realizujących zagadnienia służby BHP w jednostkach Policji woj. małopolskiego. Szkolenie odbyło się w ramach realizacji założeń „Program resortu spraw wewnętrznych i administracji zwalczania przestępczości narkotykowej oraz profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii na lata 2017–2020", który został zatwierdzony przez Pana Jarosława Zielińskiego – Sekretarza  Stanu MSWiA w dniu 27 czerwca 2017 i wdraża zapisy Narodowego Programu Zdrowia na gruncie MSWiA.  Zgodnie z nim, zarówno Policja jak i PIS MSWiA są odpowiedzialne za realizację wybranych zadań z obszaru 6 – działania edukacyjno–informacyjne dotyczące problematyki środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.  Przedmiotowe szkolenie odbyło się przy współpracy przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW i A na obszarze woj. małopolskiego, Sekcji Psychologów KWP w Krakowie oraz Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy KWP w Krakowie.