Szkolenie z cyberprzestępczości dla policjantów garnizonu małopolskiego

Szkolenie z cyberprzestępczości dla policjantów garnizonu małopolskiego

W związku ze zmieniającymi się technikami stosowanymi przez oszustów działających w obszarze przestępczości internetowej Wydział do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zorganizował 27 listopada br. szkolenie dla 60 funkcjonariuszy z komend miejskich, powiatowych oraz komisariatów województwa małopolskiego. Listopadowe szkolenie było pierwszym z cyklu spotkań poruszających tematykę cyberprzestępczości, którego adresatami są funkcjonariusze małopolskiego garnizonu Policji.

Szkolenie otworzył Naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością, który przywitał uczestników spotkania oraz w wykładzie „Cyberprzestępczość – nowe wyzwania Policji” omówił główne zadania, stojące przed małopolską Policją w aspekcie zwalczania przestępczości komputerowej. Następnie poproszony o zabranie głosu został biegły sadowy z zakresu informatyki śledczej, który wygłosił prelekcję na temat „Zabezpieczania śladów cyfrowych na miejscu zdarzenia; interpretacji i analizy danych”. Na zakończenie szkolenia uczestnicy wysłuchali wykładu pt. „Otwarte źródła informacji (tzw. „biały wywiad”) w działaniach Policji”, w którym przedstawiono możliwości wspierania czynności operacyjnych i śledczych tą metodą.

Cyberprzestępczość jest obecnie najszybciej rozwijającym się obszarem działalności przestępczej tak w Polsce, jak i na całym świecie. Dotyczy to zarówno jej stosunkowo prostych form, tj. oszustwa na portalach aukcyjnych (poprzez wyłudzanie danych osobowych wykorzystywanych do zakładania rachunków bankowych) aż po najbardziej zaawansowane formy: przejmowania dostępu do systemów komputerowych z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania czy międzynarodowego prania brudnych pieniędzy przy pomocy np. krypto walut. Dlatego aby być o krok przed przestępcami działającymi w cyberprzestrzeni policjanci stale podnoszą kwalifikacje zawodowe oraz swoją wiedzę z tego zakresu.