Nowy Targ. Policjanci włączyli się do akcji „Dzień Odblasków 2017”

Nowy Targ. Policjanci włączyli się do akcji „Dzień Odblasków 2017”

W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Świeć Przykładem” 6 grudnia 2017 roku policjanci w całej Polsce realizowali kolejne działania profilaktyczne skierowane do pieszych. Również nowotarscy policjanci włączyli się w ogólnopolską akcję zorganizowaną przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji pod nazwą „Dzień Odblasków 2017”.

Celem „Dnia Odblasków” jest zachęcenie jak największej liczby pieszych do korzystania z elementów odblaskowych, nie tylko po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg.

W Nowym Targu akcja prowadzona była przez cały dzień, a w szczególności w godzinach popołudniowo – wieczornych, kiedy to funkcjonariusze ruchu drogowego rozdawali pieszym elementy odblaskowe i rozmawiali z nimi o zasadności ich używania.

W ramach akcji przeprowadzony zostanie ogólnopolski konkurs dla przedszkoli na projekt odblasku, który będzie symbolem akcji przez cały 2019 rok. Konkurs został oficjalnie ogłoszony 6 grudnia 2017 roku. Regulamin konkursu i szczegóły dostępne TUTAJ.