Narada roczna policjantów krakowskiego Oddziału Prewencji Policji

Narada roczna policjantów krakowskiego Oddziału Prewencji Policji

25 stycznia 2018 r., w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się narada roczna policjantów krakowskiego Oddziału Prewencji Policji. W trakcie spotkania podsumowano dokonania służbowe funkcjonariuszy za rok ubiegły, a także przedstawiono plany na najbliższą przyszłość.  W podsumowaniu udział brali: Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Paweł Dzierżak oraz kierownictwo Oddziału Prewencji w składzie: Dowódca mł. insp. Jarosław Nowak, Zastępca Dowódcy mł. insp. Zbigniew Woszczek, Zastępca Dowódcy  nadkom. Rafał Kania.

W trakcie inauguracji narady Dowódca mł. insp. Jarosław Nowak przywitał przybyłych Komendantów, a także Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia nadkom. Sylwię Giżowską- Szarek, Naczelnika Sztabu Policji KWP mł. insp. Jacka Góreckiego oraz zebranych funkcjonariuszy Oddziału.  

Po rozpoczęciu odprawy odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień dla piętnastu policjantów nieetatowego pododdziału honorowego reprezentującego KWP w Krakowie, w którego skład wchodzą policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie. Dwóch policjantów otrzymało wyróżnienia za osiągnięcie najlepszych wyników w służbie oraz jeden policjant otrzymał wyróżnienie za pomoc udzieloną po służbie  zdezorientowanemu i zziębniętemu staruszkowi. Gratulację policjantom składał Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Paweł Dzierżak oraz Dowódca Oddziału

Po wręczeniu wyróżnień mł. insp. Jarosław Nowak zaprezentował osiągnięcia policjantów w roku 2017 r., omówił ważne wydarzenia, w których brali udział funkcjonariusze Oddziału Prewencji, a także przedstawił stan przygotowania nowej siedziby Oddziału Prewencji przy ul. Łokietka 205.  Na koniec Dowódca podziękował wszystkim funkcjonariuszom za wszystkie wyniki oraz włożony trud w wykonywanie swoich obowiązków.

Następnie głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Podziękował policjantom Oddziału za służbę prewencyjną oraz realizację patroli zabezpieczających, podkreślając jednocześnie, że ta forma służby ma bardzo istotny wpływ na bezpieczeństwo publiczne. Komendant odniósł się także do budowy nowej siedziby Oddziału Prewencji. Wyraził nadzieję, że służba w tym nowoczesnym obiekcie wpłynie pozytywnie na realizację powierzonych zadań służbowych.

Na zakończenie głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak nadzorujący Odział Prewencji Policji w Krakowie, przyłączył się do podziękowań policjantom oraz omówił wyzwania czekające małopolską Policję w 2018 roku.