Podsumowanie pracy dąbrowskich policjantów w 2017 roku

Podsumowanie  pracy dąbrowskich policjantów w 2017 roku

30 stycznia 2018 r. w sali narad Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się narada roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa oraz pracę policjantów powiatu dąbrowskiego za 2017 rok.

W naradzie uczestniczyli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak, Starosta Dąbrowski - Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski oraz Prokurator Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej – Waldemar Malec. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej dąbrowskiej Policji oraz pracownicy cywilni Komendy.

W trakcie spotkania Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach przedstawił sprawozdanie z pracy dąbrowskiej Policji za 2017 rok a także pracę poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy.

Po zakończeniu prezentacji głos zabrali zaproszeni goście. Wszyscy bardzo pozytywnie ocenili poziom pracy dąbrowskiej Komendy. Nie brakowało pochwał oraz życzeń dalszej, owocnej współpracy i bezpiecznej służby dla wszystkich policjantek oraz policjantów, a także dla pracowników Komendy w 2018 roku.