Wizyta uczniów "SZESNASTKI" w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Wizyta uczniów "SZESNASTKI" w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

5 lutego 2018 roku uczniowie klas IB i ID XVI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego gościli w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Podczas wizyty uczniowie zapoznali się z tematyką odpowiedzialności nieletnich za czyny karalne. Problematyka ta została przedstawiona przez kom. Katarzynę Cygal z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie. Prelekcja wzbudziła wielkie zainteresowanie ze strony młodzieży, wzbogacona była o autentyczne przypadki, z którymi prowadząca zajęcia spotkała się w swojej dotychczasowej służbie. Na pojawiające się pytania prelegentka udzielała wyczerpujących odpowiedzi.

Wizyta odbywała się w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Dyrektorem XVI LO a Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie i wpisuje się w działania promujące zawód policjanta. Na co dzień w szkole zajęcia z przedmiotu „Kształcenie ogólnopolicyjne” prowadzą funkcjonariusze Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie.