Wizyta „klasy policyjnej” XXV LO ZSO nr 12 w Krakowie

Wizyta „klasy policyjnej” XXV LO im. Stefana Żeromskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie

7 lutego 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie gościli uczniowie „klasy policyjnej” XXV LO im. Stefana Żeromskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie. Uczniowie w ramach wizyty uczestniczyli w prelekcjach policjantów z Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie:  kom. Franciszka Gawlika na temat historii Policji oraz podinsp. Kazimierza Kyrcza na temat struktury organizacyjnej Policji. Godnym odnotowania jest fakt, że uczniowie w trakcie wizyty zapalili znicz pod obeliskiem poświęconym funkcjonariuszom Policji Państwowej – jeńcom z obozu w Ostaszkowie, zamordowanym przez NKWD w 1940 roku. Wizyta uczniów była okazją do promowania zawodu policjanta.