Tarnowscy profilaktycy z nowymi sposobami na poprawę bezpieczeństwa

Tarnowscy profilaktycy z nowymi sposobami na poprawę bezpieczeństwa

Edukacja młodzieży poprzez praktyczne warsztaty to jeden ze sposobów tarnowskich profilaktyków komendy miejskiej Policji na poprawę bezpieczeństwa na drogach naszego miasta oraz powiatu.

 

Tarnowska Policja w swojej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu tarnowskiego współdziała z wieloma instytucjami i szkołami. Nie tylko karanie kierowców mandatami za popełnione wykroczenia, ale przede wszystkim edukowanie uczestników ruchu może przynieść skutek w postaci spadku liczby tragicznych zdarzeń drogowych. W ubiegłym roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie nawiązali współpracę z Zakładem Karnym w Tarnowie - Mościcach w celu realizowania przedsięwzięć profilaktycznych ze skazanymi za przestępstwa związane z ruchem drogowym i kierowaniem pojazdami w stanie nietrzeźwości. Efektem naszej współpracy była wizyta policjantów i uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Gromniku z osadzonymi w tarnowskim zakładzie karnym. Spotkanie otworzył st. sierż. Marek Bachara, który przedstawił osadzonym i młodzieży prezentację dotyczącą głównych przyczyn powstawania wypadków drogowych i ich tragicznych skutków. Następnie młodzież licealna przedstawiła skazanym widowisko teatralne mówiące o przyczynach rozkładu rodziny, samotności, braku więzi dzieci z rodzicami. Sztuka była bardzo ciepło przyjęta zarówno przez osadzonych jak i funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Kolejnym punktem w naszej współpracy będzie marcowa wizyta skazanych w gromnickim liceum. W jej trakcie skazani na przykładzie historii swojego życia ostrzegą młodzież przed zgubnymi skutkami brawurowej jazdy i kierowania pojazdami po alkoholu, narkotykach czy dopalaczach. Przeprowadzone zostaną także zajęcia z młodzieżą licealną korzystającą codziennie z krętej i wąskiej drogi W977. Policjanci wskażą uczniom niebezpieczne miejsca, przedstawią mechanizm powstania oraz opiszą skutki wypadków jakie miały miejsce na tej drodze.