„NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM”

„NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM”

Policjanci dąbrowskiej „drogówki" wraz z Biurem Doradczo-Usługowym BHP w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 13 kwietnia 2018 roku, po raz kolejny przeprowadzili akcję profilaktyczną „NIE BÓJ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA INNYM". Tym razem miejscem wspólnych działań było centrum miasta Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek.

Celem akcji było propagowanie wśród uczestników ruchu drogowego zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, a przede wszystkim przełamywania oporu przed jej udzieleniem.

Scenariusz tegorocznej akcji był odmienny względem lat poprzednich, mianowicie składał się on z trzech części; w pierwszej z nich każdy uczestnik ruchu drogowego mógł zobaczyć jak udzielona jest pomoc osobom biorącym udział w zdarzeniu drogowym dzięki symulacji jaka została przeprowadzona na płycie Rynku przy Urzędzie Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska. W zainscenizowanej sytuacji drogowej brało udział trzech pozorantów odpowiednio ucharakteryzowanych  tj. pieszy oraz kierujący pojazdem i pasażer.

Zdarzenie to było również testem koordynacji działań dla służb ratowniczych biorących udział w akcji tj. funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz załogi Pogotowia Ratunkowego, który to test służby  zdały na bardzo wysokim poziomie. Podczas drugiego etapu akcji funkcjonariusze Policji proponowali kierującym oraz pasażerom pojazdów udział w krótkim instruktażu z udzielania pierwszej pomocy. Instruktaż dotyczył resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłego, dziecka i niemowlęcia oraz zapoznania z automatycznym defibrylatorem. Wielu uczestników ruchu drogowego zwłaszcza osób pieszych z zaciekawieniem korzystało ze szkolenia. Każdy uczestnik akcji mógł również dokonać badania stanu trzeźwości, co więcej dużą popularnością cieszyły się alkogogle obrazujące efekt znajdowania się pod wpływem alkoholu (0,8 do 1,5 ‰), miały one na celu pokazanie realnego zagrożenia na drodze wywołanego przez kierującego samochodem lub innym pojazdem będącego w stanie nietrzeźwości.

Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach czynnie uczestniczył w akcji, przekazując wszystkim uczestnikom, jak ważna jest chęć niesienia pomocy ofiarom zdarzeń drogowych, ale również pierwsza pomoc udzielana w nagłych wypadkach, które mogą mieć miejsce również w naszych domach. Burmistrz Miasta Dąbrowa Tarnowska Pan Krzysztof Kaczmarski oraz Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach podziękowali wszystkim chętnym, którzy chcieli wziąć udział w akcji a także w pełni zaangażowanym ratownikom medycznym i lekarzom, którzy przekazali tak cenną wiedzę dotyczącą ratowania ludzkiego życia. Na ostatnią cześć akcji składały się ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy, które odbywały się w Hali Sportowej im. Agaty Mróz - Olszewskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.