Certyfikaty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” dla placówek oświatowych województwa małopolskiego.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł.insp. Paweł Dzierżak wraz z Małopolskim Kuratorem Oświaty Aleksandrem Palczewskim wręczyli dzisiaj certyfikaty przedstawicielom 30 placówek oświatowych, które wzorowo realizują założenia projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowany jest w Małopolsce już od 9 lat, a certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” uzyskało już 250 szkół.

Projekt ten wzorowano na bazie doświadczeń policji holenderskiej. Jego głównym założeniem  jest budowanie lokalnie środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa. W projekcie ważne jest aby każdy podmiot wykazał się zaangażowaniem – każdy określa swój zakres kompetencyjny  i zobowiązuje się do realizacji konkretnych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa szkoły.

Od samego początku projekt cieszy się dużym zainteresowaniem  oraz wsparciem ze strony władz oświatowych  m.in. Małopolskiego Kuratora Oświaty, lokalnego samorządu  ale przede wszystkim samych szkół.

Idea budowania bezpiecznych przestrzeni, poszerzania wiedzy prawnej uczniów, nauczycieli i rodziców, wdrażanie algorytmów postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole, profilaktyka w zakresie tzw.  zachowań  ryzykownych   oraz wiele innych  elementów wpływających zarówno na stan bezpieczeństwa  jak i poczucie bezpieczeństwa są częściami składowymi w realizacji Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w każdej ze szkół. Idea projektu polega na uczeniu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i  społeczne. To edukacja prawna i uczenie właściwych postaw i zachowań od najmłodszych lat.