Wizyta uczniów XVI LO w KWP w Krakowie

Uczniowie XVI LO w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

W dniu 5 listopada 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie gościli uczniowie klas drugich z XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie.

Zajęcia dla uczniów klas mundurowych dotyczyły funkcjonowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

Część teoretyczną przedstawił podkom. Roman Więsek, natomiast mł. asp. Grzegorz Kuchta omówił część praktyczną dot. procedury umieszczania osób zatrzymanych w PDOZ. Zajęcia spotkały się z bardzo dużym zainteresowanie ze strony młodzieży.

W ramach podpisanego porozumienia między szkołą a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie dla uczniów prowadzone są zajęcia z problematyki policyjnej.
Wizyta była dla uczniów doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy nabytej w ramach prowadzonych zajęć, a także promocją zawodu policjanta.