Uczniowie klasy policyjnej z Gromnika w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Uczniowie klasy policyjnej z Gromnika w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie

W dniu 7 listopada 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie gościli uczniowie „klasy policyjnej” liceum ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku. Uczniowie w ramach wizyty mieli okazję m.in. zapoznać się z zagadnieniami z kryminalistyki, funkcjonowania Policyjnej Izby Dziecka oraz wyposażeniem i uzbrojeniem policjantów Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Krakowie. W trakcie wizyty licealiści zapalili znicze pod obeliskiem poświęconym funkcjonariuszom Policji Państwowej – jeńcom z obozu w Ostaszkowie, zamordowanym przez NKWD w 1940 roku. Ponadto wizyta była okazją do promowania zawodu policjanta.