Słowa policyjnej roty wypowiedziało 112 nowych policjantów