Nowy Sącz. Podziękowanie za dofinansowanie zakupu nowych radiowozów

Nowy Sącz. Podziękowanie za dofinansowanie zakupu nowych radiowozów

Inspektor Jarosław Tokarczyk - Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu podziękował  wczoraj  przedstawicielom władz samorządowych Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego za dofinansowanie zakupu nowych radiowozów, które będą wykorzystywane w służbie przez sądeckich policjantów.

W uroczystym przekazaniu pojazdów wzięli udział Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza, Antoni Koszyk – Wicestarosta Nowosądecki,  ks. dr Jerzy Jurkiewicz - Prepozyt Kapituły Kolegiackiej Nowym Sączu a także Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, nadkom. Tomasz Florek.

Szef sądeckich policjantów,insp. Jarosław Tokarczyk wręczając okolicznościowe grawertony, podziękował przedstawicielom władz samorządowych za finansowe wsparcie udzielone w roku 2018 i podkreślił, że zwiększenie policyjnego taboru samochodowego w znacznym stopniu wpłynie na skuteczność pracy funkcjonariuszy i tym samym na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów tak licznie odwiedzających Sądecczyznę.

Dwa nowe radiowozy – marki Opel Astra Sports Tourer wyprodukowane w 2018 roku, o łącznej wartości około 150 tysięcy złotych zostały zakupione w połowie z budżetu Policji, a w połowie z budżetu samorządów. Jeden z pojazdów będzie wykorzystywany przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego, z kolei drugi trafi do policjantów posterunku w Nawojowej.

Wymiana policyjnego taboru jest niezwykle ważna, z tego względu, że samochody te pokonują rocznie średnio 30 tysięcy kilometrów.