Z mieszkańcami Osieczan na temat bezpieczeństwa pieszych

Z mieszkańcami Osieczan na temat bezpieczeństwa pieszych

W piątek (8 lutego br.) w Szkole Podstawowej w Osieczanach odbyła się debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Tematem debaty było bezpieczeństwo pieszych w Osieczanach.

Piątkowa debata została poświęcona zagadnieniu bezpieczeństwa pieszych w miejscowości Osieczany. Temat ten wybrany został, z uwagi na docierające do policjantów głosy, że mieszkańcy Osieczan nie czują się bezpiecznie, przechodząc przez jezdnię, w związku z czym chcieliby, aby na drodze powiatowej pojawiło się więcej przejść dla pieszych. W debacie udział brali przedstawiciele KPP Myślenice, w tym I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego, Specjalista Wydziału Ruchu Drogowego i dzielnicowy. W roli ekspertów występowali również Komendant Straży Miejskiej w Myślenicach oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Moderatorem debaty był oficer prasowy KPP w Myślenicach.


Spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem do tematu poprzez przedstawienie statystyk zdarzeń drogowych oraz zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mapa jest narzędziem, które ma podpowiadać, gdzie obecność policji jest najbardziej potrzebna. Niemal wszystkie zgłoszenia w Osieczanach dotyczą zagadnień z ruchu drogowego. Na temat poprawy bezpieczeństwa pieszych, dyskutowali mieszkańcy wspólnie z przedstawicielami policji i Zarządu Dróg Powiatowych. Wspólnie poczynione ustalenia w najbliższym czasie zostaną wdrożone w życie.