Rowerem bezpiecznie - konkurs na film promocyjny i cenne nagrody

Rowerem bezpiecznie - konkurs na film promocyjny i cenne nagrody

Poniżej przedstawiamy założenia konkursu organizowanego przez siedem podmiotów zaangażowanych w akcję profilaktyczną BIKE-OWE BEZPIECZEŃSTWO.

Uczestnik konkursu ma za zadanie zrealizować krótki autorski film promujący bezpieczne poruszanie się na rowerze po drogach oraz zwrócenie uwagi na właściwe wyposażenie roweru (np. w formie reklamy lub formie poradnika).

Czas trwania filmu nie może przekraczać: 1,5 min.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany poprawą stanu bezpieczeństwa na sądeckich drogach, za wyjątkiem członków jury i ich rodzin oraz pracowników koordynatora konkursu i ich rodzin.

Każdy uczestnik może nadesłać e-mail z jednym filmem. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursie zawiera Regulamin konkursu.

Termin składania prac konkursowych rozpoczyna się 1 czerwca 2019 roku, a kończy 30 czerwca 2019 roku.

Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone:

 • 1 miejsce - Rower crossowy „M-Bike”
 • 2 miejsce - Kask rowerowy „Merida”
 • 3 miejsce - Bon serwisowy o wartości 150zł

Prace konkursowe należy przesyłać wraz z opisem uzupełniającym. Opis nie może być dłuższy niż 2000 znaków i musi zawierać następujące informacje:

 • dane autora
 • imię i nazwisko
 • adres, telefon, e-mail
 • wiek

 na adres e-mail: sekretariat@mord.pl

E-maila należy zatytułować "Konkurs na film promocyjny Rowerem Bezpiecznie" i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 r. do godz. 15:00.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

ORGANIZATORZY KONKURSU:

 • Urząd Miasta Nowego Sącza
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
 • Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
 • Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
 • Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
 • Krajowe Biuro BRD
 • Salon rowerowy Bike Atelier Nowy Sącz

Do pobrania Regulamin konkursu.

Źródło: http://www.mord.pl/index.php/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego/343-rowerem-bezpiecznie-konkurs-na-film-promocyjny