Podziękowania dla funkcjonariuszy oddziału prewencji za akcję przeciwpowodziową

Podziękowania dla funkcjonariuszy oddziału prewencji za akcję przeciwpowodziową

Majowa pogoda mocno doświadczyła mieszkańców województwa małopolskiego. Obfite opady deszczu w efekcie, których doszło do licznych podtopień gospodarstw domowych oraz dróg, spowodowały duże straty w mieniu. W szeroko pojętą akcję przeciwpowodziową zaangażowane zostały także siły policyjne.

Policjanci w trakcie powodzi umożliwiali swobodny przejazd ekipom ratowniczym, organizowali objazdy z rejonów zagrożonych oraz informowali społeczeństwo o wprowadzonych objazdach. Funkcjonariusze monitorowali również stan wód i wałów przeciwpowodziowych, a w razie potrzeby angażowali się w ich umacnianie.

6 czerwca br. na terenie krakowskiego Oddziału Prewencji Policji (OPP) Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik podziękowali funkcjonariuszom oddziału prewencji za doskonale przeprowadzoną akcję ratowniczą.

Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku Wojewodzie przez dowódcę uroczystości, Zastępcę Dowódcy OPP w Krakowie nadkom. Rafała Kanię. Następnie głos zabrali: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. dr Krzysztof Pobuta oraz Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie mł. insp. Jarosław Nowak. Podziękowali oni wszystkim policjantom za zaangażowanie w ratowanie życia i mienia mieszkańców Małopolski. Pan Wojewoda wręczył policjantom pamiątkowy dyplom z podziękowaniami, a Pan Generał premie.