Warsztaty pn. Przesłuchiwanie pokrzywdzonych, świadków i podejrzanych – profesjonalne standardy i normy etyczne

Warsztaty pn. Przesłuchiwanie pokrzywdzonych, świadków i podejrzanych – profesjonalne standardy i normy etyczne

W dniach 11 - 12 czerwca 2019 r. w hotelu Lenart w Wieliczce odbyły się dwudniowe warsztaty dotyczące technik przesłuchania przy zachowaniu standardów etycznych.Seminarium zostało zorganizowane przez Radę Europy we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie  w tym z Zespołem ds. Ochrony Praw Człowieka oraz z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym.

Było to już czwarte wspólne przedsięwzięcie małopolskiej Policji z Radą Europy. Wykłady, ćwiczenia i dyskusje prowadzone były w języku angielskim.

 

Uczestników i ekspertów przywitali:

  • Gerard Greneron, doradca ds. projektów policyjnych w Zespole Współpracy wz. Prawa Karnego, Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego oraz Działań na rzecz Zwalczania Przestępczości Rady Europy;
  • mł. insp. Grzegorz Grymek, Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Krakowie.

 

Policjantów szkolili:

  • dr Michael Boyle, dyrektor Instytutu Badań nad Konfliktami, Irlandia Północna;
  • Jean-Claude Vullierme, emerytowany komendant Policji francuskiej.

W seminarium udział wzięli funkcjonariusze KWP w Kielcach, Krakowie (WDŚ, PG, WK), Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Radomiu, KMP w Krakowie, KPP w Bochni, KPP w Krakowie, KPP w  Wieliczce.

Celem warsztatów było wskazanie krajowych i międzynarodowych  ram prawnych przepisów dotyczących praw pokrzywdzonych, podejrzanych i świadków; zapoznanie się z etycznymi  i efektywnymi metodami przesłuchań oraz wskazanie najlepszych sposobów pracy z pokrzywdzonymi, podejrzanymi i świadkami.

Warsztaty miały aktywną formę, policjanci i policjantki uczestniczyli w ćwiczeniach, , rozwiązywaniu problemów, analizach przypadków, dyskusjach. Na zakończenie warsztatów zostały wręczone policjantom pamiątkowe certyfikaty.

Na wyjątkowo serdeczne  podziękowania  zasłużył  p.  Gerard  Greneron, który wykazał się wielkim zaangażowaniem w organizację seminarium.

Całość przedsięwzięcia sfinansowała Rada Europy.

W organizację warsztatów zaangażowały się również:  Wydział Transportu oraz KPP w Wieliczce, a także Zespół Prasowy, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji, Wydział Prezydialny, KPP w Krakowie.