Zachęcamy do udziału w konkursach w ramach akcji profilaktycznej BIKE-OWE BEZPIECZEŃSTWO

Zachęcamy do udziału w konkursach w ramach akcji profilaktycznej BIKE-OWE BEZPIECZEŃSTWO

Mając na względzie promocję aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez jazdę na rowerze, rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się na jednośladach oraz poprawę stanu bezpieczeństwa na sądeckich drogach organizatorzy akcji przygotowali dwa konkursy - fotograficzny pn. „TU POTRZEBNA SZYBKA ZMIANA" oraz konkurs na film promocyjny „ROWEREM BEZPIECZNIE" .

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Uczestnik konkursu fotograficznego ma za zadanie przygotować trzy fotografie przedstawiające sytuację drogową według niego wymagającą zmiany. Fotografie należy nadesłać na adres e-mail:  sekretariat@mord.pl

E-maila należy zatytułować - Konkurs fotograficzny „TU POTRZEBNA SZYBKA ZMIANA"

KONKURS FILMOWY

Z kolei w konkursie filmowym uczestnik ma za zadania nakręcić i przesłać krótki autorski film promujący bezpieczne poruszanie się na rowerze po drogach oraz zwrócenie uwagi na właściwe wyposażenie roweru (np. w formie reklamy lub poradnika). Przesłany film nie może przekraczać 1,5 minuty.

Film należy nadesłać na adres e-mail: sekretariat@mord.pl

E-maila należy zatytułować - "Konkurs na film promocyjny Rowerem Bezpiecznie"

Wszystkie prace konkursowe należy przesyłać wraz z opisem uzupełniającym. Opis nie może być dłuższy niż 2000 znaków i musi zawierać następujące informacje:

 • dane autora,
 • imię i nazwisko,
 • adres, telefon, e-mail,
 • wiek.

Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 19 sierpnia 2019 roku o godzinie 12.00.

Najlepsze prace w obu konkursach zostaną nagrodzone rowerami crossowwmi „M-Bike”, kaskami rowerowymi „Merida” oraz bonami serwisowymi o wartości 150 złotych.

Organizatorami konkursów są:

 • Urząd Miasta Nowego Sącza,
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
 • Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,
 • Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,
 • Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
 • Krajowe Centrum BRD,
 • Salon rowerowy Bike Atelier Nowy Sącz.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się w regulaminach.

***

Więcej o akcji profilaktycznej pn. „BIKE-OWE BEZPIECZEŃSTWO”

Początek działań, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na Sądecczyźnie, zaplanowano na 11 maja 2019 roku podczas uroczystego otwarcia nowego mostu na rzece Dunajec. W czasie trwania akcji pod nazwą „Bike-owe bezpieczeństwo” sądeccy policjanci oprócz promowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym obejmą również nadzorem miejsca, gdzie najczęściej dochodziło do zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów i pieszych.

Organizatorami akcji, której głównym celem jest przypomnienie i utrwalenie uczestnikom ruchu drogowego zasad korzystania z dróg dla rowerów i przejść dla pieszych jest m.in. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Urząd Miasta Nowego Sącza, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz sklep rowerowy Bike Atelier.

W ramach akcji policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przy współpracy z funkcjonariuszami komisariatów podległych Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa obejmą nadzorem następujące ulice Nowego Sącza: Węgierską, Nadbrzeżną, Królowej Jadwigi, I Brygady oraz al. Piłsudskiego, a także Stary Sącz, Krynicę-Zdrój i Grybów. Działania będą prowadzone cyklicznie, a policjanci w szczególności będą zwracać uwagę na uczestników ruchu drogowego, którzy poruszają się po drogach dla rowerów i przejściach dla pieszych. Dodatkowym wsparciem będą patrole rowerowe Wydziału Prewencji, które będą kierowane na ścieżki rowerowe oraz w miejsca trudnodostępne dla patroli zmotoryzowanych.

Organizatorzy akcji pn. „Bike-owe bezpieczeństwo” przewidzieli również wiele atrakcji – m.in. spotkania, szkolenia, pokazy, warsztaty związane z bezpiecznym poruszaniem się na jednośladach oraz konkursy. Działania zostaną podsumowane w październiku, na zakończenie sezonu rowerowego.

Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu na film promocyjny