Izba dziecka KWP w Krakowie

                                                                       „DZIECI - TO POŁOWA LUDZKOŚCI”

                                                                                                               JANUSZ KORCZAK                  

 

                   PRZEPISY PRAWNE              INFORMACJE DLA RODZICÓW                POBYT W IZBIE                   KONTAKT

                                                                                             INFORMACJE OGÓLNE

              Policyjna Izba Dziecka w Krakowie jest placówką o charakterze izolacyjnym, zapewniającą doraźną opiekę nad zatrzymanymi nieletnimi sprawcami czynów karalnych, nieletnimi przebywającymi na  samowolnym pobycie poza Schroniskiem dla Nieletnich, Zakładem Poprawczym lub Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym a  także nieletnimi zatrzymanymi i  umieszczonymi  na  podstawie  innych   przepisów prawa.Policyjna Izba Dziecka w Krakowie wchodzi w skład  struktury organizacyjnej Wydziału Konwojowego KWP w Krakowie.Izba mieści  się na  terenie kompleksu budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 i dysponuje 18 miejscami dla  nieletnich.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób przebywających w izbie,  pomieszczenia placówki za wyjątkiem sanitariatów oraz przebieralni, są całodobowo monitorowane.

Szczegółowe informacje dotyczące danych teleadresowych izby jak również instytucji stojących na  straży praw człowieka oraz Wydziałów Rodzinnych Sądów Rejonowych województwa małopolskiego znajdują się w zakładce KONTAKT”