Izba dziecka KWP w Krakowie

                                                                       „DZIECI - TO POŁOWA LUDZKOŚCI”

                                                                                                               JANUSZ KORCZAK                  

 

                   PRZEPISY PRAWNE              INFORMACJE DLA RODZICÓW                POBYT W IZBIE                   KONTAKT

                                                                                             INFORMACJE OGÓLNE

Policyjna Izba Dziecka w Krakowie jest placówką o charakterze izolacyjnym, zapewniającą doraźną opiekę nad zatrzymanymi nieletnimi sprawcami czynów karalnych, nieletnimi przebywającymi na  samowolnym pobycie poza Schroniskiem dla Nieletnich, Zakładem Poprawczym lub Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym a  także nieletnimi zatrzymanymi i  umieszczonymi  na  podstawie  innych   przepisów prawa.Policyjna Izba Dziecka w Krakowie wchodzi w skład  struktury organizacyjnej Wydziału Konwojowego KWP w Krakowie.

W związku z  wdrożeniem z  dniem 1 października 2013 roku   reorganizacji funkcjonowania Policyjnych Izb Dziecka w  całej Polsce  zlikwidowana została izba w Tarnowie zaś Policyjna  Izba Dziecka w Krakowie dotychczas  funkcjonująca
w  strukturach  Komendy Miejskiej Policji w  Krakowie   została wcielona w  struktury organizacyjne Wydziału Konwojowego KWP
w Krakowie i funkcjonuje  obecnie  jako jedyna  tego typu placówka w  województwie małopolskim.Izba mieści  się na  terenie kompleksu budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 i dysponuje 18 miejscami dla  nieletnich.

 

W drugiej połowie 2013 roku w izbie został przeprowadzony remont w  wyniku którego   wygospodarowano dodatkowe dwa pomieszczenia; jadalnia oraz pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności udziałem nieletnich. W pomieszczeniu jadalni wykonano nową posadzkę z płytek ceramicznych, nowe okienka oraz blaty do wydawania posiłków a  także zostało ono wyposażone w nowe stoliki i ławki. Także pokój do przeprowadzania i dokumentowania czynności z udziałem nieletnich został wyposażony w  nowe meble a  całe pomieszczenie poddano gruntownej renowacji.Wszystkie sypialnie zostały na  nowo  pomalowane w pastelowych kolorach a  także wyposażone w  nowe łóżka i materace jak również wykonano nowe szafki służące  do przechowywania rzeczy osobistych nieletnich.Świetlica  została doposażona w  drabinkę i materac do  ćwiczeń fizycznych jak również zakupiono nowy stół do ping-ponga.

Personel izby stanowi 11 policjantów, kierownik izby, pracownik cywilny oraz osoba sprzątająca.Pozostały personel izby składa się 
z doświadczonych, posiadających wykształcenie oraz predyspozycje pedagogiczne policjantów.  Ich wiedza i  umiejętności dzięki cyklicznym szkoleniom a także doskonaleniu zawodowemu jest ciągle poszerzana i dostosowywana do  standardów  prawa krajowego oraz międzynarodowego (Europejska Konwencja Praw Człowieka).

Oprócz wykształcenia pedagogicznego, nie mniej cenne podczas prowadzonych z  dziećmi zajęć są posiadane przez policjantów wychowawców  dodatkowe uprawnienia, kursy, oraz  wiedza (na  poziomie wykształcenia średniego i wyższego)
Dzięki temu przeprowadzanie zajęć lub też  prowadzenie  rozmów z  nieletnimi  o tematyce wzbudzającej  ich zainteresowanie znacznie  pomaga w  aktywizacji oraz wzmacnia kontakt diagnostyczny.     

Służba pełniona  jest całodobowo  przez co najmniej dwóch policjantów, dyżurnego oraz wychowawcę. Kierownik izby pełni służbę
w dni robocze w  godz. 7:30-15:30.

W celu podniesienia  poziomu bezpieczeństwa osób przebywających w  izbie,  pomieszczenia placówki za  wyjątkiem sanitariatów oraz przebieralni są całodobowo monitorowane.

Szczegółowe informacje dotyczące danych teleadresowych izby jak również instytucji stojących na  straży praw człowieka oraz Wydziałów Rodzinnych Sądów Rejonowych województwa małopolskiego znajdują się w zakładce KONTAKT”