Psychologia policyjna stosowana

Psychologia Policyjna Stosowana (PPS) 

Wykorzystuje dostępną wiedzę psychologiczną w celu zwiększenia efektywności ustawowych działań policjantów wszystkich pionów. Zadania specjalizacji psychologia policyjna stosowana w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie realizuje jeden psycholog będący funkcjonariuszem Policji.

Psycholog specjalizacji PPS, w ramach współpracy z pionem kryminalnym, wspomaga policjantów w przeprowadzaniu czynności zarówno operacyjnych jak i procesowych, uczestnicząc bezpośrednio w ich realizacji lub pomagając w planowaniu taktyki ich prowadzenia. W obszarze jego zadań znajduje się między innymi:

  • Analiza psychologiczna wszelkiego rodzaju materiałów pozaprocesowych i procesowych.
  • Odtwarzanie sylwetek psychologicznych osób pozostających, z rozmaitych względów, w zainteresowaniu Policji.
  • Odtwarzanie sylwetek psychologicznych n.n. sprawców przestępstw na podstawie materiałów zgromadzonych na miejscu zdarzenia.
  • Bezpośrednie uczestnictwo w czynnościach pozaprocesowych lub procesowych, w sytuacjach, w których służy to wspomaganiu procesu wykrywczego.
  • Uczestnictwo w działaniach zespołów zadaniowych lub grup operacyjno-procesowych.

Współpraca psychologa PPS z funkcjonariuszami pionu prewencji, w ramach czynności administracyjno-porządkowych obejmuje między innymi:

1. Pomoc w działaniach służących zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom oraz zjawiskom patologii społecznej, w tym:

-    udział w tworzeniu i realizacji programów profilaktycznych i kampanii społecznych,

-    udział w pracach komisji i grup zadaniowych,

-    współpracę z podmiotami zewnętrznymi np. poprzez udział w prelekcjach, seminariach, konferencjach, sesjach.

2. Udział   w akcjach i operacjach policyjnych np. w zabezpieczeniach meczy, widowisk sportowych, koncertów muzycznych, festiwali, manifestacji, akcji społecznych.

3. Udział w negocjacjach policyjnych w charakterze konsultanta zespołu negocjacyjnego

W zakresie zadań psychologa PPS znajduje się także prowadzenie szkoleń zawodowych, skierowanych na rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy zgodnie z ich potrzebami służbowymi.

 

Katalog zadań psychologa PPS nie jest zamknięty, może obejmować każde szczególne, realizowane przez policjantów, zadanie służbowe, w którym pomocne mogłoby być zastosowanie wiedzy psychologicznej.