Modernizacja systemu mycia policyjnych pojazdów służbowych poprzez przystosowanie pomieszczenia wraz zakupem i montażem urządzania do mycia na terenie KMP przy ul. Siemiradzkiego 24 Kraków


 


Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie w 2016 roku w celu uruchomienia jednostanowiskowej myjni samochodowej bezdotykowej, ekologicznej  przystosowała pomieszczenia na terenie KMP w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 24 oraz dokonała zakupu i montażu urządzania do mycia pojazdów policyjnych. Głównym zadaniem inwestycji było umożliwienie utrzymania w czystości pojazdów służbowych zgodnej z obowiązującymi  przepisami, w tym również dotyczącymi ochrony środowiska. Przyczynić się mają do tego, użyte w myjni innowacyjne, proekologiczne, bezpieczne i wydajne rozwiązania. Należy dodać, że ekologiczna myjnia bezdotykowa uruchomiona została w łatwo dostępnej i nieodległej lokalizacji dla okolicznych jednostek Policji, takich jak: Oddział Prewencji Policji, komisariaty w Krakowie, KPP w Krakowie oraz KPP w Wieliczce.


Koszty kawlifikowane zadania: 73 253 zł


Dofinasowanie WFOŚ: 51 277,10 zł


Realizacja zadnia: 2016 rok


 

Polish
Status projektu: 
zakończony