Podpisano porozumienie w sprawie przekazania działki pod budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Kluczach

Podpisano porozumienie w sprawie przekazania działki pod budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Kluczach

30 czerwca 2017 roku w Urzędzie Gminy w Kluczach w obecności notariusz, Pani Izabeli Słowik odbyło się uroczyste  podpisanie aktu notarialnego, w sprawie przekazania działki położonej w Kluczach przy ulicy Zawierciańskiej w zarząd Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Akt notarialny  w sprawie przekazania działki pod budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Kluczach to efekt porozumienia zawartego przed dwoma laty między Gminą Klucze a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. W wyniku tego porozumienia Gmina Klucze zajęła się uzyskaniem pozwolenia na budowę i wykonaniem projektu budynku wraz zagospodarowaniem terenu pod realizację inwestycji. Porozumienie zawarte w Gminie Klucze podpisali: Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – insp.  Robert Strzelecki, Wójt Gminy Klucze -  Norbert Bień oraz Pełnomocnik Poczty Polskiej, Pani Sylwia Kowal. Porozumienie zostało zawarte w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu -  insp. Tomasza Zająca, Komendanta Komisariatu  Policji w Kluczach – podkom. Jerzego Wilka, Pani Kierownik Referatu Wspomagającego z KPP w Olkuszu – Marty Kowal oraz Oficera Prasowego, Katarzyny Matras. 

Siedziba Policji, która powstanie przy ulicy Zawierciańskiej w Kluczach,  zapewni lepsze warunki pracy samym  policjantom, ale także  z całą pewnością poprawi warunki obsługi obywateli. Nowy budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Znajdą się  tam pomieszczenia służbowe, których dotąd nie było, m.in. pokój okazań z lustrem weneckim. Inwestycja ta z całą pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie.

Władzom lokalnym serdecznie dziękujemy  za współpracę.  Jesteśmy wdzięczni za zrozumienie  naszych potrzeb i udzielenie nam niezbędnego wsparcia.