Podziękowania od Komendanta Głównego Policji dla małopolskich policjantów zaangażowanych w operację UNESCO

Podziękowania od Komendanta Głównego Policji dla małopolskich policjantów zaangażowanych w operację UNESCO

Komendant Główny  Policji  nadinsp. dr Jarosław Szymczyk  15 lipca br. złożył  na ręce insp. Pawła Dzierżaka - I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie podziękowania i słowa uznania dla podległych służb  za  zabezpieczenie 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.  Pan Generał bardzo pozytywnie ocenił  aktywność, zaangażowanie  i profesjonalizm małopolskich policjantów. Podziękował zarówno za wzorową realizację operacji, jak i wielomiesięczne przygotowania, które ją poprzedziły.  

Każdego dnia przebieg 41 Sesji zabezpieczało od 200 do 700 policjantów. Zabezpieczane były również  rożnego rodzaju spotkania, imprezy towarzyszące, wyjazdy uczestników  sesji na teren Małopolski. W realizację  policyjnych zadań zaangażowani byli zarówno małopolscy policjanci pionów prewencji, w tym ruchu drogowego, wydziałów operacyjnych jak i policyjni antyterroryści. W działaniach uczestniczyli m.in. policjanci KWP w Krakowie, KMP w Krakowie, OPP w Krakowie, jak również  z KMP w Nowym Sączu i komend powiatowych w Krakowie, Wieliczce, Bochni, Gorlicach , Nowym Targu i Zakopanem. Dowódcą operacji policyjnej prowadzonej od 1 do 13 lipca br. w związku  sesją UNESCO był insp. Paweł  Dzierżak. Podczas działań nie odnotowano przypadków naruszeń bezpieczeństwa uczestników 41. sesji.  Podjęte działania przyczyniły się do sprawnego i niezakłóconego przebiegu  tego ważnego wydarzenia.

Podsumowanie operacji UNESCO: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/podsumowanie-operacji-unesco