Ładunek wybuchowy w Płaszowie – ćwiczenia służb

Ładunek wybuchowy w Płaszowie – ćwiczenia służb

29 września Komenda Miejska Policji w Krakowie przeprowadziła - realizując plan  Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa - ćwiczenie praktyczne na temat „Podłożenie ładunku wybuchowego na Dworcu Kolejowym Kraków-Płaszów”. Celem ćwiczenia była weryfikacja przygotowanych i wdrożonych w Policji rozwiązań systemowych; w szczególności w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych, praktyczne doskonalenie działań policjantów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w dziedzinie organizacji i prowadzenia działań policyjnych i współdziałania podmiotów zobowiązanych do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Zgodnie z założonym scenariuszem ok. godz. 8:00 pracownik ochrony powiadomił telefonicznie Policję o furgonetce zaparkowanej przed budynkiem dworca, we wnętrzu której miał znajdować się pakunek mogący być ładunkiem wybuchowym. Dyżurny KMP w Krakowie natychmiast skierował na miejsce najbliższy patrol. Interweniujący policjanci sprawdzili samochód, a po potwierdzeniu zgłoszenia oznakowali oraz odgrodzili miejsce zdarzenia. Rozpoczęto również ewakuację budynku dworca i innych pobliskich obiektów. Następnie w rejonie działań pojawili się policjanci WRD KMP, których zadaniem było kierowanie ruchem oraz organizowanie objazdów, a także funkcjonariusze Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego wraz  z przewodnikiem psa służbowego  do nawęszania zapachów materiałów wybuchowych. Podczas kolejnego sprawdzenia furgonetki pies wyczuł i oznaczył podejrzany pakunek jako zawierający materiał pirotechniczny. Po otrzymaniu tej informacji Dyżurny KMP bezzwłocznie powiadomił Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejską, ZIKiT i inne służby miejskie, oraz skierował na miejsce dodatkowe siły policyjne. O wszystkich podejmowanych działaniach na bieżąco informowane było Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa. Po przybyciu dowódcy działań kom. Rafała Wełny - Zastępcy Naczelnika Wydziału Sztab Policji KMP w Krakowie oraz funkcjonariuszy pozostałych służb, zawiązany został Sztab Kryzysowy.  Po zakończeniu ewakuacji  do akcji wkroczyli policyjni antyterroryści z zespołu minersko-pirotechnicznego, którzy zabezpieczyli, a następnie przewieźli ładunek pojazdem specjalnym do miejsca zniszczenia. 

W ćwiczeniu wzięło udział 40 policjantów z: Wydziału Sztab Policji, Wydziału Ruchu Drogowego i  Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego KMP w Krakowie, KP II w Krakowie oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji KWP w Krakowie, a także około 30 funkcjonariuszy innych służb. Na miejscu obecni byli również członkowie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa w tym m.in. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie młodszy inspektor Piotr Morajko, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK Bogdan Klimek,  Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa ds. operacyjnych Zbigniew Ulman.

Po zakończeniu  przedstawiciele służb i instytucji biorących udział  w ćwiczeniach spotkali się w Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa. Spotkaniu przewodniczył Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK Bogdan Klimek.  Uczestnicy podsumowali  działania oceniając  je pozytywnie.