Zamówienia publiczne

Informujemy, iż ogłoszenia są publikowane na Platformie Zakupowej, dostępnej pod adresem: malopolska-policja.eb2b.com.pl
Zamówienia publiczne - poniżej 14000
Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
80/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa umundurowania dla Policjantów województwa małopolskiego i wyposażenia specjalnego dla Policjantów WRD 2018-06-29 14:00 więcej
Wprowadzono zmiany
78/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa środków ochrony osobistej dla pracowników garnizonu małopolskiego. 2018-06-20 14:00 więcej
Wprowadzono zmiany
76/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa wyposażenia specjalnego dla policjantów garnizonu małopolskiego. 2018-06-15 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
75/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa plecaków ratowniczych 2018-06-15 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany
72/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Zakup namiotu handlowego ekspresowego 2018-05-29 14:00 więcej
Wprowadzono zmiany
68/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa wyposażenia specjalnego dla policjantów garnizonu małopolskiego. 2018-05-29 14:00 więcej
Wprowadzono zmiany
66/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa przedmiotów wyposażenia specjalnego dla policjantów i pracowników garnizonu małopolskiego. 2018-05-22 12:00 więcej
Wprowadzono zmiany
65/GMT/2018 poniżej wartości określonej w art. 4 pkt. 8 Pzp Jednorazowa dostawa kamizelek na oporządzenie dla policjantów garnizonu małopolskiego. 2018-05-21 11:00 więcej
Wprowadzono zmiany