KSC - Kontakt

KSC - Kontakt

Zespół ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel.: (12) 61-54-068, 61-54-078

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl