Pozostałe oferty - kontakt

KONTAKT

Wydział Kadr i Szkolenia

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

pok. 210 A (budynek główny)

tel. kontaktowy: (12) 61-54-062