Dzieła Sztuki

Koordynator ds. Przestępczości Skierowanej Przeciwko Dobrom Kultury

Koordynator ds. Przestępczości Skierowanej Przeciwko Dobrom Kultury - to oficer Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie nadzorujący sprawy dotyczące popełnianych przestępstw bezpośrednio lub pośrednio związanych z dobrami kultury na terenie Małopolski.

Ze względu na ogólnokrajowy zasięg większości popełnianych poważnych przestępstw, w zakresie zainteresowania Koordynatora są wszelkie informacje dotyczące przestępstw przeciwko dobrom kultury oraz zjawiska mogące przyczynić się do ich popełnienia, bez względu na miejsce i czas ich występowania.

W ramach swoich obowiązków podejmuje przedsięwzięcia o charakterze prewencyjnym. Inicjuje i wspiera wszelkie projekty służące poprawie poziomu ochrony dóbr kultury zgromadzonych we wszystkich instytucjach oraz kolekcjach osób prywatnych. Jest gotowy do nawiązania bezpośredniej współpracy z instytucjami, których działalność przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa dóbr kultury.

Pełny spis zabytków (dóbr kultury) poszukiwanych przez Policję zawarty jest w krajowym wykazie zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, dostępny na stronie internetowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (https://www.skradzionezabytki.pl).

Wskazówki i porady

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące problemów funcjonowania rynku antykwarycznego publikujemy kilka rad naszych ekspertów.

 

Kontakt

Jeśli posiadasz informację o osobach lub wydarzeniach mających związek z szeroko rozumianą przestępczością przeciwko zabytkom (dobrom kultury) skorzystaj z podanego poniżej numeru telefonu lub przekaż informację drogą elektroniczną. Pamiętaj, być może Twoja informacja przyczyni się do ujęcia niebezpiecznych przestępców lub odzyskania cennych zabytków.

Numer telefonu do Koordynatora ds. Przestępczości Skierowanej Przeciwko Dobrom Kultury:
+48 12 615 44 30 lub kom. 665-390-415
+48 12 615 44 00 - czynny w godz. 7:30 - 22:00
Email: Bartlomiej2.Morek@malopolska.policja.gov.pl

Jeżeli rozpoznasz przedmiot, który Twoim zdaniem może pochodzić z przestępstwa, natychmiast zadzwoń na Policję.
Jedynie w obecności funkcjonariuszy Policji możesz bezpiecznie zidentyfikować zakwestionowany przedmiot.