Dzieła Sztuki

Koordynator ds. Przestępczości Skierowanej Przeciwko Dobrom Kultury

 

Koordynator ds. Przestępczości Skierowanej Przeciwko Dobrom Kultury - to oficer Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie nadzorujący sprawy dotyczące popełnianych przestępstw bezpośrednio lub pośrednio związanych z dobrami kultury na terenie Małopolski.

Ze względu na ogólnokrajowy zasięg większości popełnianych poważnych przestępstw, w zakresie zainteresowania Koordynatora są wszelkie informacje dotyczące przestępstw przeciwko dobrom kultury oraz zjawiska mogące przyczynić się do ich popełnienia, bez względu na miejsce i czas ich występowania.

W ramach swoich obowiązków podejmuje przedsięwzięcia o charakterze prewencyjnym. Inicjuje i wspiera wszelkie projekty służące poprawie poziomu ochrony dóbr kultury zgromadzonych we wszystkich instytucjach oraz kolekcjach osób prywatnych. Jest gotowy do nawiązania bezpośredniej współpracy z instytucjami, których działalność przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa dóbr kultury.

Poszukiwane Dobra Kultury

Pełny spis przedmiotów zabytkowych (dóbr kultury) poszukiwanych przez Policję dostępny jest na stronie internetowej  Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych  w Warszawie.

 

Wskazówki i porady

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące problemów funcjonowania rynku antykwarycznego publikujemy kilka rad naszych ekspertów.

 

Kontakt

Jeśli posiadasz informację o osobach lub zjawiskach mających związek z szeroko rozumianą przestępczością przeciwko zabytkom (dobrom kultury) skorzystaj z anonimowego telefonu lub przekaż informację drogą elektroniczną. Pamiętaj, być może Twoja informacja przyczyni się do ujęcia niebezpiecznych przestępców lub odzyskania cennych zabytków.

Numer telefonu anonimowego : +48 12 413 44 44 - czynny całą dobę. +48 12 615 44 00 - czynny w godz. 7:30 - 22:00 email: zabytki@malopolska.policja.gov.pl

Jeżeli rozpoznasz przedmiot, który twoim zdaniem może pochodzić z przestępstwa, natychmiast zadzwoń na Policję. Jedynie w obecności funkcjonariuszy Policji możesz bezpiecznie zidentyfikować zakwestionowany przedmiot.