15 lutego 2019 roku rusza akcja profilaktyczna Komendy Miejskiej Policji w Krakowie pn. „Smok Bazylek przyjacielem dzieci”

15 lutego 2019 roku rusza akcja profilaktyczna Komendy Miejskiej Policji w Krakowie pn. „Smok Bazylek przyjacielem dzieci”

Akcja skierowana jest do najmłodszych mieszkańców miasta Krakowa, którzy zostali pokrzywdzeni w wyniku różnych nieszczęśliwych zdarzeń. Jej ideą, jest wsparcie psychiczne dzieci, poprzez wywołanie u nich pozytywnych odczuć zmierzających do złagodzenia emocjonalnych skutków zdarzeń oraz odwrócenie ich uwagi od traumatycznych przeżyć.

 Maskotki trafią m.in. do dzieci pokrzywdzonych w wypadkach drogowych oraz doświadczających przemocy w rodzinie. „Smok Bazylek” od wielu lat utożsamiany z krakowską Policją, doskonale sprawdza się jako tzw. „przytulanka”, pozwalająca złagodzić u dzieci stres związany, chociażby z interwencją Policji.

Zakup 400 sztuk maskotek pozwalający na pilotażowe wdrożenie projektu został sfinansowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa.