Ćwiczenia obronne " Małopolska 2019" na terenie powiatu nowotarskiego

Ćwiczenia obronne " Małopolska 2019" na terenie powiatu nowotarskiego

Reagowanie i wykonywanie ustawowych zadań Policji w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze kryzysowym we współdziałaniu z systemem kierowania realizacją zadań obronnych na terenie województwa małopolskiego,  to główny temat ćwiczeń obronnych pod kryptonimem „Małopolska 2019”. Głównym organizatorem ćwiczeń był Wojewoda Małopolski.

Ćwiczenia obronne na terenie powiatu nowotarskiego prowadzone były wczoraj (8.10.br.) w gminie Jabłonka.  Udział w nich wzięli pracownicy Urzędu Gminy w Jabłonce, strażacy OSP w Jabłonce, Zespół Negocjatorów z KWP w Krakowie, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Krakowie, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz Komisariatu Policji w Jabłonce.

Działania rozpoczęły się we wtorek około godz. 9:00. Policjanci otrzymali informację o uzbrojonym mężczyźnie w budynku Urzędu Gminy w Jablonce, który przetrzymuje zakładników. W wyniku podjętych negocjacji dwóch zakładników zostało uwolnionych, a trzeciemu udało się uciec w trakcie opuszczania budynku, a napastnik został obezwładniony. Wspólne ćwiczenia mają na celu sprawdzenie gotowości do reagowania służb w sytuacjach kryzysowych, przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności prowadzenia kompleksowej oceny sytuacji, umiejętności doboru sił i środków, umiejętności taktycznych  dowódczych w celu podejmowania skutecznych działań. W ramach ćwiczeń policjanci z Zespołu Negocjatorów przeprowadzili również  szkolenie pn. „Aktywny strzelec” dla pracowników Urzędu Gminy w Jabłonce, którzy dowiedzieli się, jak prawidłowo reagować w sytuacji zagrożenia.

Fot. Łukasz Sowiński