Dąbrowski Bieg Niepodległości z udziałem policjantów KPP w Dąbrowie Tarnowskiej

Dąbrowski Bieg Niepodległości z udziałem policjantów KPP w Dąbrowie Tarnowskiej

12 listopada 2017 roku w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się Dąbrowski Bieg Niepodległości, który mał na celu uczczenie Święta Niepodległości. Organizatorem nietypowego sposobu świętowania Niepodległości było Stowarzyszenie Sportowe Run Team Dąbrowa Tarnowska pod honorowym patronatem Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wiesława Krajewskiego.  W biegach mogły wziąć udział zarówno dzieci, jak też osoby dorosłe. Trasa poszczególnych biegów przebiegała alejkami parku i w zależności od wieku zawodników miała długość od 1 km do 3km. Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentował Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Mirosław Strach, Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie podinsp. Bogumił Jedynak oraz podkom. Krzysztof Lechowicz. Biorący udział w biegu funkcjonariusze zachęcili również do udziału swoje rodziny, które  wraz z nimi pokonywały wyznaczony dystans. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięzcy puchary. Podczas podsumowania biegu Komendant Powiatowy Policji nadkom. Mirosław Strach zdeklarował uczestnikom spotkania, iż  wiosną 2018 roku zostanie zorganizowany bieg o Puchar Komenda Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, do którego już serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.