Debata społeczna w Nowym Targu

Debata społeczna w Nowym Targu

13 marca br. w Spółdzielczym Domu Kultury w Nowym Targu przeprowadzono  debatę społeczną na temat „ Akty wandalizmu na terenie podległym Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”, której organizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu oraz Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

W spotkaniu udział wzięli p.o. Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu mł.insp. Grzegorz Wyskiel, Prezes Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Piotr Paluszek, kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. sztab. Mariusz Hyrczyk, dzielnicowi oraz mieszkańcy Nowego Targu.

Debatę rozpoczęła mł.asp. Dorota Garbacz witając zaproszonych gości oraz mieszkańców Nowego Targu.  Policjantka  przedstawiła temat oraz cel debaty, a po wprowadzeniu omówiła i przedstawiła strukturę organizacyjną jednostki, sposoby komunikowania się społeczeństwa z policją, rodzaje i charakter aktów wandalizmów najczęściej występujących na terenie NSM. Po zakończonej prezentacji odbyła się dyskusja. Obecni na miejscu mieszkańcy zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat niszczenia mienia min. poprzez graffiti na elewacji budynków. W trakcie spotkania padło wiele uwag i pomysłów dotyczących działań, które należy wdrożyć, aby skutecznie walczyć z tym procederem. Na podstawie wypracowanych podczas debaty wniosków zostaną wprowdzone w życie odpowiednie działania, aby walka z tym procederem była bardziej skuteczna.