Działania kontrolno-prewencyjne pn. „ TIR” na małopolskich drogach

Działania  kontrolno-prewencyjne pn. „ TIR” na małopolskich drogach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w okresie wakacyjnym, małopolska policja realizuje ogólnokrajowe działania „TIR” ukierunkowane na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierowców samochodów ciężarowych. Od 3 sierpnia br. na małopolskim odcinku autostrady A4 oraz drodze ekspresowej S7 można zauważyć dodatkowe patrole drogówki. Działania skupiają się na eliminowaniu takich wykroczeń kierowców pojazdów ciężarowych, które są uciążliwe i niebezpieczne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Szczególną uwagę funkcjonariusze ruchu drogowego zwracają na kierowców niestosujących się do zakazu wyprzedzania, tamujących i utrudniających ruch. Policjanci  reagują także na inne naruszenia,  np. postój na pasie awaryjnym autostrady, brak sygnalizowania zmiany pasa ruchu czy korzystanie w nieodpowiedni  sposób z telefonu komórkowego podczas jazdy. Mundurowi zwracają uwagę przy tym na stan techniczny pojazdów ciężarowych. W naszym województwie do tych działań zaangażowano 86 policjantów ruchu drogowego, którzy do tej pory ujawnili kilkadziesiąt  naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnionych prze kierowców „tirów”.

Poniżej prezentujemy film z videorejestratora radiowozu Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie, z przykładami nieprawidłowych zachowań tj. naruszenie zakazu wyprzedzania określonego znakiem B-26 – co zagrożone jest mandatem w wysokości 500 zł oraz 5 punktami karnymi. 

Przypominamy o wakacyjnych ograniczeniach ruchu na terytorium Polski, w dniach od 29 czerwca do 2 września 2018 r. Zakaz dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, na obszarze całego kraju w dniach: w piątek (od godz. 18.00 do godz. 22.00), w sobotę (od godz. 8.00 do godz. 14.00) i w niedzielę (od godz. 8.00 do godz. 22.00). Dodatkowo zakaz obowiązuje też w dniu 15 sierpnia 2018 r. (od godz. 8.00 do godziny 22.00) i  w dzień poprzedzający, czyli 14 sierpnia 2018 r. (od godz. 18.00 do godz. 22.00).