Dzielnicowy - policjant pierwszego kontaktu

Dzielnicowy - policjant pierwszego kontaktu

Dzielnicowy to policjant, który jest najbliżej nas – mieszkańców. To do niego powinniśmy się zwrócić, jeśli coś nas niepokoi w najbliższej przestrzeni społecznej. Wyposażony w telefon komórkowy i spędzający większość służby w swoim rejonie działania jest w stałym kontakcie z obywatelami, poznając bolączki lokalnej społeczności. Obecne uregulowania prawne wyznaczają mu rolę „łącznika”  pomiędzy  mieszkańcami a Policją.

W wyniku m.in. szeregu analiz i  konsultacji społecznych, w połowie 2016r. powstał program MSWiA pod nazwą „Dzielnicowi bliżej nas” uwzględniający zgłaszane postulaty i oczekiwania. Wdrożenie tego projektu zmieniło rolę dzielnicowego, jego zakres obowiązków oraz charakter pracy. Ograniczenie innych czynności ( np. prowadzenia postępowań sprawdzających, postępowań o wykroczenia itp. ) pozwoliło na wyjście „zza biurek” i pracę przede wszystkim w terenie i co za tym idzie wzmocnienie bezpośredniego kontaktu ze społeczeństwem.

Już po kilku miesiącach funkcjonowania nowych metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego wiemy, że to się sprawdza. Potwierdzają to coraz częstsze sygnały od mieszkańców Małopolski, którzy bardzo pozytywnie oceniają służbę swojego dzielnicowego – policjanta, który jest widoczny w rejonie, pomaga, radzi  zapobiega. Dzielnicowy dzięki wprowadzonej  reformie staje się policjantem pierwszego kontaktu, jest rozpoznawalny przez mieszkańców będąc dla nich osobą społecznego zaufania.

Nie zawsze jednak tak było. W latach ubiegłych, dzielnicowy oprócz pracy „w terenie” miał również inne zajęcia, które ograniczały jego czas dla budowania relacji z mieszkańcami swojego rejonu.

Aby dzielnicowy był pozytywnie odbierany i oceniany przez społeczeństwo musi posiadać umiejętności nawiązywania relacji, być komunikatywnym a przede wszystkim mieć wiedzę merytoryczną potrzebną do rozwiązywania na bieżąco lokalnych problemów. Dlatego też, na te stanowiska wybierani są policjanci z predyspozycjami prospołecznymi oraz długim stażem i doświadczeniem służbowym.

W celu poszerzenia wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych  corocznie organizowany jest konkurs „Dzielnicowy Roku”. W 2016 r. małopolscy dzielnicowi okazali się najlepsi w kraju. W ogólnopolskich zawodach policjantom z naszego województwa przypadło I i II miejsce indywidualnie oraz I miejsce drużynowo.

Podstawową formą pracy każdego dzielnicowego jest obchód danego rejonu. To w tej przestrzeni dzielnicowy reaguje na łamanie prawa, naruszanie porządku publicznego, podejmuje interwencje czy łagodzi spory.

W 2016r. w samym Krakowie, dzielnicowi podjęli ponad 23 tys. interwencji zarówno domowych jak i tych w miejscu publicznym. Jak widać rola dzielnicowego jest nie do przecenienia.

Jeśli chcemy poinformować naszego dzielnicowego o czymś istotnym, albo zaprosić go na rozmowę w tej sprawie, wystarczy do niego zadzwonić (od końca 2015r. każdy dzielnicowy ma  telefon komórkowy).   

Aby ustalić kto jest naszym dzielnicowym czy wyszukać numer do niego, wystarczy pobrać bezpłatną aplikację mobilną „Moja Komenda”. Dzięki tej, uruchomionej przez MSWiA aplikacji błyskawicznie odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania, uzyskamy informacje, w której jednostce pracuje, a także wyświetli się jego numer telefonu.

Dane teleadresowe są również dostępne na stronie internetowej małopolskiej Policji: malopolska.policja.gov.pl w zakładce – znajdź dzielnicowego. Tutaj odszukamy zarówno dane policjanta odpowiedzialnego za  bezpieczeństwo w naszym miejscu zamieszkania, jak i numer telefonu do niego.  

Dzielnicowy jako dobry gospodarz terenu musi znać specyfikę swojego rejonu i wiedzieć gdzie są miejsca niebezpieczne, powinien również znać ludzi zamieszkujących ten teren i ich bolączki. Dzielnicowy winien reagować nie tylko na naruszenia prawa ale również w razie potrzeby udzielić pomocy. Poniżej prezentujemy przykłady takiej postawy naszych małopolskich dzielnicowych.


• W lutym ubr. dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu podczas służby zatrzymał dwoje poszukiwanych 37 – letnią kobietę i 38 – letniego mężczyznę. Do zatrzymania doszło na ulicy Leszczyńskiej w Oświęcimiu, kiedy to policjant podczas obchodu rejonu służbowego zauważył kobietę poszukiwana przez Prokuraturę Rejonowa oraz towarzyszącego jej znajomego, również poszukiwanego jednakże przez Sąd Rejonowy. Dzielnicowy wylegitymował obie osoby potwierdzając, że są one poszukiwane. Para trafiła do pomieszczeń dla osób zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji.

• W kwietniu ubr. szybka reakcja dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku zapobiegła tragedii na autostradzie A4. Z wiaduktu został sprowadzony desperat który chciał popełnić samobójstwo. Ponieważ miejsce popełnienia samobójstwa było określone bardzo nieprecyzyjnie w poszukiwania 34-latka ołączyli się policjanci z całego miasta. Ale to właśnie dzielnicowi, dzięki bardzo dobrej znajomości topografii terenu w rejonie ulicy Leśnej namierzyli desperata; dzięki prowadzonej fachowo rozmowie z mężczyzną, ten wyciszył się i co najważniejsze pozwolił na to, by mundurowi zbliżyli się do niego na odległość dającą możliwość pochwycenia za odzież i część ciała. Jeden z dzielnicowych błyskawicznie przeciągnął go ponad barierką i przekazał wezwanej na miejsce karetce pogotowia.

• W maju ubr. dzielnicowy z Dąbrowy Tarnowskiej ujął sprawcę wypadku w czasie wolnym od służby. Dzielnicowy dąbrowskiej przejeżdżając w porze nocnej przez miejscowość Breń zobaczył przed sobą stojący samochód osobowy z włączonym kierunkowskazem oraz leżącą osobę na jezdni. Policjant zorientowawszy się, że doszło do wypadku drogowego natychmiast zawiadomił odpowiednie służby i przystąpił do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu mężczyźnie. Jednocześnie zabezpieczył miejsce wypadku swoim samochodem używając do tego sygnałów awaryjnych. Z uwagi, że na miejscu pomocy udzielał także wykwalifikowany ratownik medyczny, a w międzyczasie z miejsca zdarzenia zaczął oddalać się sprawca wypadku kierujący motocyklem, dzielnicowy oddał poszkodowanego w fachowe ręce. Sam podjął pieszy pościg za sprawcą i zatrzymał uciekającego mężczyznę, od którego była wyczuwalna silna woń alkoholu.

• 17 maja ubr. asp. Marcin Filipek, dzielnicowy z IV KP w Krakowie został nagrodzony przez Wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego. Policjant został wyróżniony za zaangażowanie w pełnieniu obowiązków dzielnicowego oraz bardzo dobre rozpoznanie zarówno osobowe jak i terenowe rejonu służbowego co przyczyniło się do zatrzymania sprawcy gwałtu i pobicia. Nagrodzony policjant w pierwszym kwartale 2016 roku, zatrzymał jeszcze dwóch innych sprawców na gorącym uczynku.


• W styczniu 2017 r. dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, uratowali wychłodzonego, chorego mężczyznę. Policjanci, kontrolując miejsca, w których przed mrozem mogą szukać schronienia osoby bezdomne, odwiedzają także samotnie mieszkających seniorów. Dzięki takim działaniom w porę dotarli do chorego na cukrzycę, wyziębionego mieszkańca Oświęcimia. Chory, mieszkający samotnie 52-letni mężczyzna od kilku dni nie ogrzewał swojego mieszkania jak również nie był w stanie wziąć leków. Pogotowie Ratunkowe przewiozło wychłodzonego do szpitala, gdzie został poddany leczeniu.