Dzielnicowy uczył dzieci korzystania z AED

Dzielnicowy uczył dzieci korzystania z AED

W szkole podstawowej w Jasienicy uczniowie mogli zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia. Z inicjatywy dyrekcji szkoły oraz dzielnicowego mł. asp. Tomasza Michalskiego, który jest ratownikiem medycznym,  dzieci mogły nabyć nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną wiedzę na temat ratowania ludzkiego życia z użyciem  automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED.

Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Do prewencyjnych zadań dzielnicowego należy m.in. współpraca z placówkami oświatowymi  – prowadzą tam zajęcia na temat wszelkich zagrożeń – od przemocy domowej po handel narkotykami i terroryzm.

Dzielnicowym rejonu 5, obejmującego Jasienicę, Jawornik i Bysinę jest mł. asp. Tomasz Michalski. Jest on wykwalifikowany w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ukończył studia dające mu tytuł ratownika medycznego. Zdając sobie sprawę jak bardzo ważna jest praktyka udzielania pierwszej pomocy oraz stale rosnącą ilość urządzeń AED w naszej okolicy, przeprowadził zajęcia w Szkole Podstawowej w Jasienicy, w klasach 7 i 8.

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej u osób z nagłym zatrzymaniem krążenia z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. Szkolenie przeprowadzone zostało w oparciu o najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.

Celem szkolenia była nauka prawidłowego wykonywania Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej z użyciem AED u osób dorosłych.

Mł. asp. Tomasz Michalski podkreśla, że uczniowie są zawsze bardzo aktywni podczas zajęć praktycznych. ,,Może kiedyś ktoś z nich zostanie lekarzem lub ratownikiem medycznym, albo zdobyta podczas ćwiczeń wiedza pozwoli uratować komuś życie” – powiedział dzielnicowy.

Loading Video...