Gorlice. Debata o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, z mieszkańcami Osiedla Górnego.

Debata o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, z mieszkańcami Osiedla Górnego

W ostatnią środę, w budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 w Gorlicach odbyła się debata społeczna z mieszkańcami Osiedla Górnego na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zorganizowana została przez Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach na wniosek mieszkańców. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele urzędów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo drogowe w mieście i powiecie.

Ostatnia debata, która odbyła się 27 listopada 2019 roku, wpisuje się w cykl spotkań policjantów z przedstawicielami lokalnych społeczności pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Głównym jej celem była ocena stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Gorlice oraz powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem Osiedla Górnego oraz wypracowanie rozwiązań, które mogą poprawić poziom tego bezpieczeństwa.

W spotkaniu uczestniczył pan Łukasz Bałajewicz - Zastępca Burmistrza Miasta Gorlic, pan Stanisław Zieliński – Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Gorlicach, pan Marek Machowski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach oraz przedstawiciele lokalnego samorządu, Rady Osiedlowej i mieszkańcy. Stronę policyjną reprezentował Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach – insp. Krzysztof Tybor ze współpracownikami.

W pierwszej części spotkania Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Gorlicach – kom. Daniel Myśliwy, omówił stan bezpieczeństwa na gorlickich drogach na podstawie policyjnych statystyk zdarzeń drogowych. Naczelnik Wydziału Kryminalnego – kom. Artur Bajorek, przedstawił natomiast główne przyczyny śmiertelnych wypadków drogowych, wynikłe z analizy akt postępowań przygotowawczych i opinii biegłych.

W zasadniczej części spotkania zebrani dyskutowali na temat aktualnie obowiązujących rozwiązań organizacyjnych i infrastrukturalnych na drogach Osiedla Górnego. Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi oraz propozycje zmian i rozwiązań mogących wpłynąć na poziom bezpieczeństwa w ich okolicy. Do poszczególnych propozycji odnosili się zaproszeni goście zgodnie z zakresem ich kompetencji, a wiele propozycji znalazło przychylność władz.

Na zakończenie policjanci zaprezentowali i zachęcali do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”. Wszyscy uczestnicy debaty wyrazili chęć ponownego spotkania za kilka miesięcy i oceny realizacji wypracowanych wniosków.