Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają” -spotkanie policjantów z wydziału prewencji KWP w Krakowie z uczniami V L.O. w Krakowie

Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają” -spotkanie policjantów z wydziału prewencji KWP w Krakowie z uczniami V L.O. w Krakowie

3 kwietnia br. policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, zainaugurowali ogólnopolską kampanię MSWiA - „Narkotyki i dopalacze zabijają” w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W trakcie spotkania z młodzieżą, poruszano szeroko pojęte kwestie związane z nowymi substancjami psychoaktywnymi („dopalaczami”) oraz wykorzystano spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Pod koniec spotkania wywiązała się żywa dyskusja odnosząca się do aspektów prawnych i zdrowotnych.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży niezmiennie jest głównym celem działania małopolskiej Policji. We wszystkich regionach Małopolski, w ciągu całego roku szkolnego, policjanci w szkołach podstawowych i średnich prowadzą spotkania edukacyjne, informując, ostrzegając o niebezpieczeństwach na jakie narażeni są młodzi ludzie. Niewątpliwie do zagrożeń takich należy zaliczyć nie tylko klasyczne narkotyki, ale też nowe substancje psychoaktywne nazywane najczęściej „dopalaczami”. Policjanci w czasie wizyt w szkołach przedstawiają negatywne skutki zdrowotne, społeczne i prawne oddziaływania narkotyków i dopalaczy. Wykorzystywane są spoty i filmy edukacyjne pokazujące destrukcyjny wpływ substancji psychoaktywnych na organizm młodego człowieka. Omawiane są także kwestie prawnej odpowiedzialności za posiadanie, udzielanie i handel narkotykami. Podkreślane jest, że odpowiedzialność prawna wywołuje często dalekosiężne skutki społeczne dla młodych ludzi wchodzących w dorosłość, przejawiające się chociażby brakiem możliwości wykonywania wymarzonego zawodu, do wykonywania którego wymagana jest niekaralność i nieposzlakowana opinia.