Klasy mundurowe z wizytą w KWP w Krakowie

Klasy mundurowe z wizytą w KWP w Krakowie

28 listopada br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie gościli uczniowie „klasy policyjnej” XXV LO im. Stefana Żeromskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Krakowie. Uczniowie w ramach wizyty uczestniczyli w prelekcji kom. Franciszka Gawlika na temat historii Policji oraz struktury organizacyjnej Policji. Godnym odnotowania jest fakt, że uczniowie w trakcie wizyty zapalili znicz pod obeliskiem poświęconym funkcjonariuszom Policji Państwowej – jeńcom z obozu w Ostaszkowie, zamordowanym przez NKWD w 1940 roku. Wizyta uczniów była okazją do promowania zawodu policjanta.

3 grudnia br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie gościli natomiast uczniowie klas IIB i IID XVI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Podczas wizyty uczniowie zapoznali się z tematyką związaną z przestępstwami i wykroczeniami w ruchu drogowym. Problematyka ta została przedstawiona przez kom. Joannę Biel Radwańską z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie. Prelekcja wzbudziła wielkie zainteresowanie ze strony młodzieży, wzbogacona była o pokaz alko i narkogogli, urządzeń służących do demonstracji upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Na pojawiające się pytania prelegentka udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Wizyta odbywała się w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Dyrektorem XVI LO a Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie i wpisuje się w działania promujące zawód policjanta. Na co dzień w szkole zajęcia z przedmiotu „Kształcenie ogólnopolicyjne” prowadzą funkcjonariusze Wydziału Prezydialnego KWP w Krakowie.