Kolejna szkoła z powiatu wadowickiego otrzymała przedłużenie ważności certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”

Kolejna szkoła z powiatu wadowickiego otrzymała przedłużenie ważności certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”

13 listopada br. tym razem w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach, uczniowie klasy VI wraz z nauczycielami zorganizowali uroczysty apel w związku z 99 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Po zakończonej akademii Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach insp. Włodzimierz Warzecha uroczyście wręczył Dyrektorowi Szkoły Andrzejowi Kojder przedłużenie ważności certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” za inicjatywy i działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli uczniowie szkoły, nauczyciele oraz Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Wadowicach nadkom. Sławomir Urbanowski.

Przypomnijmy, że projekt „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” jest realizowany na terenie województwa małopolskiego od 2004r. Jego głównym założeniem jest budowanie lokalnie środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa.

Idea budowania bezpiecznych przestrzeni, poszerzania wiedzy prawnej uczniów, nauczycieli i rodziców, wdrażanie algorytmów postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole oraz wiele innych elementów wpływających zarówno na stan bezpieczeństwa jak i poczucie bezpieczeństwa są częściami składowymi w realizacji Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w każdej ze szkół.