Kolejni małopolscy policjanci przeszkoleni do pełnienia służby na zorganizowanych terenach narciarskich.

Kolejni małopolscy policjanci przeszkoleni do pełnienia służby na zorganizowanych terenach narciarskich.

W okresie od dnia 7 stycznia do 11 stycznia br. kolejna grupa policjantów z Małopolski uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym dla policjantów pełniących służbę na zorganizowanych terenach narciarskich. Przedsięwzięcie realizowane było dwuetapowo:

- I etap: zajęcia teoretyczne „Przygotowanie do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanie interwencji w warunkach górskich”;

- II etap: zajęcia praktyczne - prowadzone przy współpracy przedstawicieli Krynickiej Grupy GOPR.

Szkolenie realizowane jest na podstawie § 13 Zarządzenia nr 1834 Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę  na zorganizowanych terenach narciarskich i organizowane jest na terenie garnizonu małopolskiego od 2011 roku.