Konferencja podsumowująca jubileusz 100. rocznicy powołania Policji Państwowej

Konferencja podsumowująca jubileusz 100. rocznicy powołania Policji Państwowej

Dzisiaj (7 listopada br.) w Pałacu Wielopolskich na pl. Wszystkich Świętych  w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się konferencja „100 lat Policji. Z szacunkiem dla przeszłości, z nadzieją w przyszłość”.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr. Krzysztofa Pobuty. Generał powitał  zgromadzonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością dzisiejszą uroczystość i zaprezentowali przygotowane na tą okoliczność prezentacje.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski który pozytywnie ocenił współpracę z Małopolską Policją,  przytoczył wyniki badań opinii publicznej, z których wynika, że krakowianie czują się bezpiecznie i życzył małopolskiej Policji dalszych sukcesów.

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik podziękował za możliwość uczestniczenia w uroczystościach upamiętniających setną rocznicę powstania Policji Państwowej. Oceniając dotychczasową współpracę podkreślił, że, „na Policję zawsze ,można liczyć - i za to dziękuję”.

Jako pierwsza głos zabrała dr hab. Janina Czapska, Kierownik Katedry Socjologii Prawa UJ,  Profesor w Katedrze Socjologii Prawa UJ, która w swoim wykładzie poruszyła różne aspekty „Odpowiedzialności Policji”.

Kolejnym punktem konferencji  był wykład  „Uwagi o wulgaryzmach i słowach agresji w języku polskim”, który przedstawił prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i jego pracownik w latach 1976-1990, obecnie związany z Zakładem Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Trzeci z prelegentów, prokurator Piotr Kosmaty, doktor nauk prawnych, przez lata rzecznik prasowy Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, obecnie wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie przedstawił kulisy blasków i  cieni współpracy Prokuratury z Policją.

Kolejno wystąpił mł. insp. Marcin Wydra, w latach 90. wykładowca w Szkole Policji w Słupsku, uczestnik międzynarodowych policyjnych misji ONZ, dowódca XVIII rotacji Jednostki Specjalnej Policji w Kosowie, pierwszy Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, pierwszy polski oficer ds. koordynacji jednostek specjalnych Biura Instytucji Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego Departamentu Operacji Pokojowych przy ONZ, obecnie w Brukseli jako ekspert narodowy na stanowisku oficera ds. planowania operacyjnego w Służbie Działań Zewnętrznych Unii Europejskiej, który omówił prezentację „Polska Policja za granicą”.

„Początki Public Relations w Policji” – to temat wykładu mł. insp. w st. spocz. Dariusza Nowaka, byłego policjanta z 26-letnim stażem służby, przez 17 lat — rzecznika prasowego małopolskiej Policji, w latach 1998 i 2004 -rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji, który po 2013 r. zajmował się kontaktami z mediami w krakowskiej delegaturze Najwyższej Izby Kontroli, był doradcą Prezydenta Krakowa ds. bezpieczeństwa i monitoringu wizyjnego, a obecnie jest Kierownikiem Referatu Biura Prasowego Urzędu Miasta Krakowa.

Konferencję zakończyło podsumowanie  „100 lat Policji Polskiej i ponad 20 lat naszej współpracy” - Nico van Ooika, Starszego Doradcy ds. Międzynarodowej Współpracy Policyjnej, Dutch National Police, z udziałem którego od 1998 r. w ramach intensywnej współpracy Policji holenderskiej z regionu Hollands Midden z KWP w Krakowie realizowano eksperymentalny projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa mający na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i wypracowanie modelowych rozwiązań w kontaktach z administracją samorządową.