Kontrola obozów harcerskich w powiecie wadowickim

Kontrola obozów harcerskich w powiecie wadowickim

Mundurowi systematycznie kontrolują miejsca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Utrzymują stały kontakt z komendantami obozów harcerskich organizowanych na terenie naszego powiatu, by zapewnić uczestnikom bezpieczny wypoczynek.

Jedna z tego tyup kontroli została przeprowadzona 16 sierpnia br. w Przytkowicach. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach oraz wizytatorem Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatury w Wadowicach odwiedzili obóz harcerski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski. Natomiast 19 sierpnia br. służby skontrolowały Harcerską Bazę Obozową „Zalesie” w Stryszowie. Podczas kontroli sprawdzono m.in. czy samo miejsce jest bezpieczne i właściwie zabezpieczone. Żadna z przybyłych służb nie miała na obecną chwilę uwag do stanu, ani organizacji obozu, nie stwierdzono również żadnych zagrożeń, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników letniego wypoczynku.

W trakcie wizyt w/w służb zostały także przeprowadzone spotkania profilaktyczne. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach rozmawiali z harcerzami na temat zasad bezpieczeństwa i reagowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz ewakuacji. Następnie policjanci przypomnieli wypoczywającym o zagrożeniach, na które są narażeni młodzi ludzie w okresie wakacyjnym, a przede wszystkim dotyczących narkotyków i dopalaczy. Szczególną uwagę zwrócili na zasady bezpiecznej kąpieli w akwenach wodnych, ponadto przypomnieli o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa ruchu drogowego.